เมล็ดพริก

เมล็ดพริก คุณภาพดี อัตรางอกดี การเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง มีหลากหลายตราให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ตราศรแดง ตราเจียไต๋ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

พริกหยวก ญาดา ตรา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

พริกดวง เศรษฐี ตรา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

พริกเหลือง ดาวทอง ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

พริก เพชรมงคล ตรา ศรแดง