รวมแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรยุค 4.0

แอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร รอบด้าน ทั้งด้านการผลิตพืชชนิดต่าง ๆ การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ ศัตรูพืชและการวินิจฉัย และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย  เว็ปไซด์สำหรับคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และวางแผนการทำงานล่วงหน้าในการทำการเกษตร  

แอพพลิเคชั่น

WMSC Application รู้ทันสถานการณ์น้ำ

เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรที่รวบรวมข้อมูลน้ำในประเทศของปัจจุบัน จากกรมชลประทาน ซึ่งจะแสดงสถานการณ์น้ำประจำวัน ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองชลประทานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และสามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ปล. เรียนรู้ วิธีรับมือปัญหาน้ำสำหรับการเกษตรในหน้าแล้ง ได้ในลิ้งค์ข้างต้น   Ldd Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลดินในประเทศของแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงแนวทางการจัดการกับดินและการใส่ปุ๋ยของชุดดินนั้นๆ ซึ่งแอฟพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถเลือกพื้นที่แปลงเกษตรของเราจากได้จากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิต คำแนะนำปุ๋ยสำหรับการกลุ่มชุดดิน ค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

TFT ปุ๋ยสั่งตัด

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยคำนวนปุ๋ย เมื่อเริ่มการใช้งาน จะให้เลือกชนิดของพืช เลือกดิน โดยสามารถเลือกจากตำแหน่งของ GPS ในแผนที่ได้เลย แต่อาจจะไม่มีคำแนะนำในบางพื้นที่ หรือจะเลือกลักษณะของดิน โดยระบุรายละเอียด หรือเลือกชุดดิน หลังจากนั้นจะมีการวิเคราะห์ผลปริมาณของปุ๋ยที่ควรใส่ พร้อมทั้งคำนวนราคามาให้  

ฟาร์ม D

เป็นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยวิเคราะห์กิจกรรมการผลิตในรอบปี จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะวิเคราะห์จากพืชและพื้นที่ทำการเกษตร โดยแสดงช่วงเวลาที่เกษตรกรควรเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ และผลตอบแทนสุทธิ

ทั้งนี้อาจจะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อย ขึ้นกับราคาสินค้าในขณะนั้น

 

ระดานเศรษฐี:เกษตรกรมีโอกาส

เป็นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยคำนวณต้นทุนการผลิต และเปรียบเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ที่คุ้มค่าและเหมาะกับพื้นที่มากที่สุด    

Plants for U  

เป็นแอฟพลิเคชั่นที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตร ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช ทั้งการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ  การจัดการดิน การให้น้ำ-ใส่ปุ๋ย นอกจากบทความแล้วยังมีคลิปวิดีโอเทคโนโลยีการผลิตพืช เช่น การผลิตพืชอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง เป็นต้น     เกษตรดิจิทัล – Digital Farmer เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมทั้ง ความรู้ ข่าว และวิทยุชุมชน ในด้านการเกษตร ซึ่งสามารถเข้าไปรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนเกษตรย้อนหลังตาม เนื้อหาที่สนใจได้ อีกทั้งยังมีข่าวสารด้านการเกษตร ที่จะให้ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและราคาสินค้าในตลาดอีกด้วย    

Protect Plants

เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมความรู้ด้านอารักขาพืช ทั้งอาการ โรค แมลง และการป้องกันกำจัดแต่ละกลุ่มพืช ดังนี้ ไม้ผล ผัก ไม้ดอกไม้ ประดับ พืชไร่  ข้าว ที่สำคัญคือจะมีการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น โดยจะให้ตอบคำถามตามลักษณะอาการที่พบไปทีละข้อจนพบคำตอบสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืชรายสัปดาห์ และวิธีการป้องกันและกำจัด จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  

เว็ปไซด์

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

https://www.tmd.go.th/agromet.php เป็นเว็บไซต์สำหรับพยากรณ์อากาศ และความรู้ด้านการเกษตร ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะแสดงผลการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรและคำแนะนำต่อเกษตรกร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ราย 3 เดือน รายฤดู เพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และสถานการณ์ภัยแล้ง จะมีการคาดลักษณะอากาศล่วงหน้า พร้อมระบุผลกระทบต่อพืชและสัตว์ โดยแบ่งตามภาค และลักษณะอากาศในช่วงผ่านมา สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร

 

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ รวมแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *