ข้าวโพด

เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว ซึ่งเป็นธัญพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้เป็นอาหารทั้งมนุษย์และสัตว์  โดยเฉพาะสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเราได้เรียบเรียง วิธีปลูก ข้าวโพด แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจปลูก ข้าวโพด

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

ในการเลือกเมล็ดพันธุ์นั้น ควรเลือกเมล็ดพันธุ์จากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ บรรจุอยู่ในภาชนะที่ป้องกันความชื้อและอากาศ มีการระบุข้อมูลต่างๆไว้อย่างชัดเจน เช่น ข้าวโพด แบล็คเบอร์รี่ ตราตะวันต้นกล้า, ข้าวโพดหวาน ซันสวีท05 ตราตะวันต้นกล้า, ข้าวโพดข้าวเหนียว ซุปเปอร์บิ๊ก ตราตะวันต้นกล้า, ข้าวโพด สวีทไวท์ ตราศรแดง, ข้าวโพด บิ๊กไวท์ ตราศรแดง, ข้าวโพดหวาน จัมโบ้ สวีท ตราศรแดง, ข้าวโพดหวาน ไฮ-บริกซ์ 33 ตราแปซิฟิค, ข้าวโพด ไฮบริกซ์ ตราแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์, ข้าวโพด สวีทไวโอเล็ท ตราศรแดง เป็นต้น

การเตรียมดิน

 • ไถหน้าดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ตากหน้าดินไว้ประมาณ 7 วัน
 • ไม่ควรเตรียมดินในขณะที่ดินเปียก เพราะจะทำให้ดินอัดตัว ส่งผลต่อการแผ่ของราก
 • ทำร่องสำหรับการปลูกระยะห่างระหว่างแถว 35-100 เซนติเมตร
 • ใส่ปุ๋ยรองพื้นที่ก้นกลุม สูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15

การเพาะกล้า

การปลูกข้าวโพดนั้นไม่นิยมเพาะกล้า โดยเกษตรกรจะใช้วิธีการหยอดเมล็ดในการปลูก

การปลูกข้าวโพด

การปลูกโดยคน

 • ทำหลุมไว้สำหรับหยอดเมล็ดลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 25 เซนติเมตร
 • รดน้ำให้ดินมีความชื้นก่อนการปลูก
 • หยอดเมล็ดลงในหลุมที่เตรียมไว้ ประมาณ 1-3 เมล็ดต่อหลุม
 • ใช้ดินกลบหลุมที่ทำการหยอดเมล็ดเรียบร้อยแล้ว

การปลูกโดยเครื่องมือ

 • เลือกรูจานหยอดให้เหมาะกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะระบุไว้ที่ถุง
 • ระยะระหว่างหลุมประมาณ 20-25 ซม.
 • ควรหยอดเมล็ดข้าวโพดให้ลึก 2.5-3 นิ้ว

การดูแลรักษา

การรดน้ำ

ข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดในการปลูก แต่ไม่ชอบให้น้ำท่วมขัง โดยควรรดน้ำ 11-12 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยการให้น้ำแต่ละครั้งไม่ควรให้ดินแฉะเป็นเวลานาน หรือไม่ควรให้เกิดน้ำท่วมขัง

การใส่ปุ๋ย

เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุได้ประมาณ 25-30 วัน ให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย โดยให้โรยที่ข้างต้นต้นในขณะทีดินมีความชื้น

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวโดยคน เก็บเกี่ยวโดยหักข้าวโพดทั้งเปลือกแล้วจึงมาแกะเปลือกภายหลัง  หรือเก็บไว้ทั้งเปลือก  ไม่ควรวางฝักข้าวโพดบนพื้นที่ชื้นแฉะ  อย่าโยนฝักข้าวโพดเพราะทำให้เกิดบาดแผลบนผิวของเมล็ดหรือเมล็ดร้าว  ทำให้เชื้อราเข้าทำลายเมล็ดได้ง่าย  ขณะเก็บเกี่ยว  ให้แยกฝักเน่าหรือมีเชื้อราเข้าทำลายออกจากฝักดี  และเผาทำลายฝักเน่าและฝักที่มีเชื้อรา การเก็บเกี่ยวโดยเครื่องมือ การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่  เครื่องปลิดฝักข้าวโพด  (corn snapper)  เครื่องปลิดและรูดเปลือกหุ้มฝักข้าวโพด  (corn picker-husker)  และเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด  (corn picker-Sheller  หรือ  corn combine harvester)  เครื่องชนิดนี้จะปลิดฝักข้าวโพดจากต้นแล้วสีออกเป็นเมล็ด แต่มีข้อจำกัดในการใช้งานคือ เหมาะสำหรับพื้นที่ราบและสม่ำเสมอ  

โรคในข้าวโพด

โรคราน้ำค้าง

 

โรคราน้ำค้าง

 

  เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Peronosclerospora sorghi

ลักษณะอาการ โรคนี้สามารถเป็นได้ตั้งแต่ต้นอ่อนจนถึงข้าวโพดเริ่มออกดอก โดยเริ่มแรกนั้นจะเกิดจุดสีขาวหรือเหลืองอ่อนตามใบเลี้ยง แล้วลามไปยังฐาน ต่อมาใบที่เกิดขึ้นใหม่จะมีทางสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน โดยต้นที่เป็นโรคอาจะจะแห้งตายก่อนที่จะมีฝักก็ได้

การป้องกันกำจัด

 

โรคราสนิม

 

โรคราสนิม

 

  เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Puccinia polysora Underw

ลักษณะอาการ อาการเป็นจุดนูนสีน้ำตาลเล็กๆ จะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างใบ เมื่อเป็นโรคในระยะแรก ๆ จะพบเป็นจุดนูนเล็ก ต่อมาแผลจะแตกออกเห็นเป็นผงสีสนิมเหล็ก ในกรณีที่เป็นโรครุนแรงจะทำให้ใบแห้งตาย โดยเกิดโรคได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวโพด

การป้องกันกำจัด

 

โรคใบไหม้แผลเล็ก

 

โรคใบไหม้แผลเล็ก

 

  เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Bipolaris maydis (Nisik) Shoemaker

ลักษณะอาการ ระยะแรกเกิดจุดเล็ก ๆ เขียวอ่อนฉ่ำน้ำ ต่อมาขยายออกตามความยาวของใบโดยจำกัดด้านกว้างของแผลขนานไปตามเส้นใบ ตรงกลางแผลมีสีเทา ขอบแผลมีสีน้ำตาล ทำให้ใบแห้งตาย ถ้าเกิดกับต้นกล้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันทุกใบ และจะแห้งตายภายใน 3-4 สัปดาห์หลังปลูก แต่ถ้าเกิดกับต้นแก่จะเกิดกับใบล่างก่อน

การป้องกันกำจัด

 

โรคใบไหม้แผลใหญ่

 

โรคใบไหม้แผลใหญ่

 

  เชื้อสาเหตุ Helminthosporium turcicum Pass.( Bipolaris turcica (Pass.) Shoemaker. )

ลักษณะอาการ มีแผลมีขนาดใหญ่สีเทาหรือสีน้ำตาล ยาวตามใบ หัวท้ายเรียวคล้ายรูปกระสวยจะเกิดกับใบล่างก่อน ใบที่มีอาการรุนแรงแผลจะขยายรวมกันเป็นแผลใหญ่ทำให้ใบแห้งและตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด

 

โรคใบจุด

 

โรคใบจุด

 

  เชื้อสาเหตุ Curvularia lunara (Wakker) Bord. Var. aeria

ลักษณะอาการ ระยะแรกเกิดจุดเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดสีเขียวอ่อน ต่อมาตรงกลางจุดจะแห้งมีสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน ขอบแผลสีน้ำตาลแดง ในที่สุดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้ และมีวงแหวนสีเหลืองล้อมอีกชั้นหนึ่ง

การป้องกันกำจัด

 

แมลงและศัตรูอื่น ๆของข้าวโพด

หนอนเจาะลำต้น

 

หนอนเจาะลำต้น

 

  ลักษณะการทำลาย ตัวหนอนจะกัดกินภายในลำต้น ทำให้ลำต้นล้มง่ายเมื่อเจอลม นอกจากนี้ยังกินฝักด้วย

การป้องกันกำจัด

 

หนอนกระทู้ข้าวโพด

หนอนกระทู้ข้าวโพด

 

ลักษณะการทำลาย ตัวหนอนจะกัดกินใบ จนเหลือแต่ก้านใบ

การป้องกันกำจัด

หนอนเจาะฝักข้าวโพด

 

หนอนเจาะฝักข้าวโพด

 

  ลักษณะการทำลาย ตัวหนอนจะกัดกินบริเวณช่อดอกตัวผู้และเส้นไหมที่ออกใหม่ จากนั้นหนอนจะเข้าไปกัดกินปลายฝักต่อไป

การป้องกันกำจัด

 

มอดดิน

 

มอดดิน

 

  ลักษณะการทำลาย กัดกินใบและยอดอ่อนที่เพิ่งงอกจากเมล็ด ชะงักการเจริญเติบโต ฝักลีบเล็กหรือไม่ติดเมล็ด

การป้องกันกำจัด

  ต้นทุนการผลิต ข้าวโพดต่อพื้นที่ 1 ไร่

  ใช้เครื่องจักร (ไม่รวมค่าเครื่องจักร) ใช้แรงงานคน
ค่าเมล็ดพันธุ์ 1,400 1,400
ค่าเตรียมดิน 1,000 1,000
ค่าแรงงานการปลูก 500 600
ค่าแรงงานการเก็บเกี่ยวผลผลิต 500 1,000
ค่าปุ๋ย 1,000 1,000
ค่าสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 1,000 1,000
รวม 5,400 6,000

 

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ วิธีปลูก ข้าวโพด เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *