สารจับใบ และสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมี

ยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก ทำให้พืช เร่งแตกยอด เร่งแตกตาดอก ตรา ยารา

เมล็ดพันธุ์หัวไชเท้า

หัวไชเท้า โบนัส3 ตราช้าง