เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว แอร์กรีน 99 ตราหยดฝน

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว สายเพชร ตรา แม่น้ำ

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว ลําน้ำชี ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว ราชินี ตราดอกแดง

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว รังสิต ตราดอกแตง

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว แม่น้ำปิง01 ตราแม่น้ำ

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาวลำน้ำเพชร ตรา รถถัง