10 เอสซี คลอร์ฟีนาเพอร์ ตราแพลนเตอร์

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 250 ซีซี