ไลก้า แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ตรากังหัน

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 500 มิลลิลิตร