ไทสกาย คลอโรทาโลนิล ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราตะวันฉาย

น้ำหนัก : 500/1000 มิลลิกรัม/ขวด