ไดยูรอน เรด 80 ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราปีศาจ

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ถุง