โพรพิเนบ อาร์เน่ ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

บริษัท หนานถง บาวเย่ เคมิคัล จำกัด ( ตรา สิงห์เทพ )