โพรพิเนบ อาร์เน่ ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

บริษัท หนานถง บาวเย่ เคมิคัล จำกัด ( ตรา สิงห์เทพ )