โบคุ่ม(อีทาบอกแซม 10.4%) ตราแพลนเตอร์

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 100/500 มิลลิกรัม/ขวด