แอสเซนด์ ฟิโพรนิล ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตรา BASF

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด