แฟง สลาตัน ตราตะวันต้นกล้า

บริษัท แอ๊ดว้าน ซีดส์ จำกัด

น้ำหนัก : 50 กรัม/กระป๋อง