แฟง ปิ่นแก้ว ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 50 กรัม