แฟง ปิ่นทอง ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 50 กรัม / กระป๋อง