แฟงงาช้าง บางระจัน ตรา ตะวันต้นกล้า

น้ำหนัก : 100 กรัม/กระป๋อง
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ จำกัด