แตงโม ไฮร๊อก 02 ตราตะวันต้นกล้า

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ 

บรรจุ 40 กรัม