แตงโม ไฮร๊อก 02 ตราตะวันต้นกล้า

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ 

บรรจุ 40 กรัม