แตงโม กินรีเอ็กตร้า ตรา ตะวันต้นกล้า

บรรจุ 40กรัม

บริษัท แอ๊ดว้าน ซีดส์ จำกัด