แตงโมอ่อนบัวทอง ตราตะวันต้นกล้า

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ จำกัด

น้ำหนัก : 300 กรัม/กระป๋อง