เมล็ดพันธุ์แตงโมกินรี 188 ตราตะวันต้นกล้า

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

แตงโมลูกผสมสายพันธุ์กินรี ลูกใหญ่
ยาวรี เนื้อแน่น แดงเข้ม หวานกรอบ
เปลือกบางแต่แข็งแรง
สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นาน
ความหวาน 12-13 บริกซ์ หนัก5-8 กก.