แตงโมกินรี 188 ตราตะวันต้นกล้า

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

บริษัทแอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ จำกัด

บรรจุ 40 กรัม