แตงร้าน พิจิตร 2 ตรา ธนูทอง

บริษัท ธนูทอง จำกัด

น้ำหนัก : 100 กรัม/กระป๋อง