แตงร้าน พรีเมี่ยม ตราตะวันต้นกล้า

น้ำหนัก : 100 กรัม/กระป๋อง