แตงร้าน บิ๊กกรีน ตรา ศรแดง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

แตงร้าน บิ๊กกรีน ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ แตงร้าน บิ๊กกรีนพลัส ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ บิ๊กกรีน25 ตราศรแดง ต้นแข็งแรง คุณภาพดี ทรงกระบอก

ผลคอดน้อย ผลยาวตรง ลูกยาว 18-20 ซม. ทนโรค ทนไวรัส ติดผลดก เป็นที่ต้องการของตลาด

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 100 กรัม / กระป๋อง

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 37-38 วันหลังหยอดเมล็ด