แตงร้านเขียวอมตะ 2 ตรา เจียไต๋

ผู้ผลิต : บริษัท เจียไต๋

น้ำหนัก : บรรจุ 100 กรัม/กระป๋อง