แตงกวา แม็คกรีน ตรา พาวเวอร์ซีดส์

น้ำหนัก : 50 กรัม /กระป๋อง

บริษัท พาวเวอร์ ซีดส์ จำกัด