แตงกวา ศิลป์ไทย ตรานิยมไทย

บริษัท นิยมไทย

น้ำหนัก : 50 กรัม/กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม