แตงกวา พริตตี้ 2 ตราตะวันต้นกล้า

บรรจุ : 50 กรัม/กระป๋อง

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ซีดส์ จำกัด

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม