แตงกวา เเม็กซ์ไวท์  ตรา แพะทอง

น้ำหนัก : 50 กรัม /กระป๋อง

ตรา แพะทอง