เฮดไลน์ ไพราโคสโตบิน(ตัวแทน)(ถูกกว่า) ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราปทุมทอง

ขนาดบรรจุ  100 ml.

บริษัท ฟอร์มูล่า-เอ จำกัด (ตรา ปทุมทอง)