เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ ดาวิกา ตราศรแดง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

เมล็ดมะเขือเปราะ ดาวิกา ตราศรแดง

เมล็ด มะเขือเปราะ ดาวิกา ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะลูกผสม ตราศรแดง มะเขือเปราะ ดาวิกา ตราศรแดง จุดเด่น ติดผลดก เนื้อผลแน่น

เป็นที่ต้องการของตลาด คุณภาพดี ราคาถูก  ผลรูปทรงสวย ผลผลิตสูง ลูกดก ทนโรค ไวรัส ใบด่างเหลือง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 3000 เมล็ด / ซอง

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนาน 8-12 เดือน

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 80 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม