เมล็ดพันธุ์แฟง งาช้าง ตราโอเคซีดส์

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 100 กรัม/กระป๋อง
จำนวน (โดยประมาณ) : 3000 เมล็ด
ปริมาณการใช้(โดยประมาณ) : 1 กระป๋อง/ไร่