เมล็ดพันธุ์มะระจีน หยกทิพย์ 99 ตราภูเขาทอง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 100 กรัม/กระป๋อง
จำนวน (โดยประมาณ) : 600 เมล็ด
ปริมาณการใช้ (โดยประมาณ) : 1 กระป๋อง/ไร่ (แบบย้ายกล้า)

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม