เมล็ดพันธุ์ กระเพรา

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 50 กรัม/กระป๋อง
อัตรางอก 70 เปอร์เซนต์

หมวดหมู่: