เมล็ดผักกวางตุ้ง เบญจรงค์ ตรา ต้นไผ่

บรรจุ     80 กรัม/กระป๋อง

บริษัท :  ต้นไผ่