เมทาแลกซิล ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราหัวเสือลูกโลก

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ถุง