เซฟวิน 85 คาร์บาริล ยาเย็น ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตรา โซตัส

บริษัทผู้ผลิต : ตรา โซตัส

ขนาด : บรรจุ  500 กรัม , 1 กิโลกรัม / ซอง