เคอร์เซท เอ็ม8 ตัวแทน(ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ) ราคาถูกกว่า

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

บริษัท   ลิมิน เคมีคัล จำกัด

ขนาดบรรจุ 500 กรัม