กาลแล็นท์ ซุปเปอร์ ฮาโลซีฟอบ-พี-เมทิล กำจัดหญ้า วัชพืชใบแคบ หญ้าตีนติด ตรา ดาวอะโกรไซแอนส์

ฮาโลซีฟอบ-พี-เมทิล กาลแล็นท์ ซุปเปอร์

ฮาโลซีฟอบ-พี-เมทิล กาลแล็นท์ ซุปเปอร์

ชื่อสามัญ : ฮาโลซีฟอป-อาร์-เมทิล

กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate

สารสำคัญ : methyl(R)-2-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy]phenoxy)propionate… 10.8 % W/V EC

เลขทะเบียน : 255-2555

รายละเอียด : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในคะน้า เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

  • หญ้านกสีชมพู
  • หญ้าดอกขาว
  • หญ้าตีนติด
  • หญ้าขจรจบดอกเล็ก
  • หญ้าตีนนก
  • หญ้าไข่เหาหลวง
  • หญ้าตีนกาก

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 150 – 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 40 – 50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านคะน้า 20 วัน

บริษัทผู้ผลิต : ดาวอะโกรไซแอนส์

ขนาด : บรรจุ 500 มิลลิลิตร / ขวด