อะซอกซีสโตรบิน ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตรานกอมตะ

น้ำหนัก : 250 มิลลิลิตร/ขวด