อมิสตา อะซอกซีสโตรบิน ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราซินเจนทา

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 100/1000 มิลลิลิตร/ขวด

บริษัท ซินเจนทา จำกัด