อมิสตา อะซอกซีสโตรบิน ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราซินเจนทา

น้ำหนัก : 100/1000 มิลลิลิตร/ขวด

บริษัท ซินเจนทา จำกัด