หัวไชเท้า โบนัส3 ตราช้าง

    บริษัท :  ช้าง

    บรรจุ 450 กรัม/กระป๋อง