สตาร์เกิล จี ไดโนทีฟูแรน ชนิดดูดซึม ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราโซตัส

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ถุง