ลีนิล(คลอโรทาโลนิล 75%) ตราธงชัย

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 100/500/1000 กรัม/กล่อง