เมทาแลกซิล ลอนซาน 35 ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราธงชัย

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 50/500 กรัม/กล่อง