ยาเบื่อหนู เส็ดอาร์ สามารถใช้ฆ่าหนู ตายแห้ง ไม่มีกลิ่น ตรา ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์

บริษัทผู้ผลิต : ตรา ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์

ขนาด : บรรจุ 300 กรัม/กล่อง