มะเขือเปราะ หยาดทิพย์ ตราศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 20 กรัม/กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม