มะเขือเปราะ พูนเพชร ตรา มือทองอุ้ง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

บรรจุ 20 กรัม

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศไทย

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม