มะเขือเปราะ ดาวิกา ตราศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 3000 เมล็ด / ซอง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม