เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ หยาดทิพย์ ตราศรแดง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

เมล็ดมะเขือเปราะ หยาดทิพย์ ตราศรแดง

เมล็ด มะเขือเปราะ หยาดทิพย์ ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะลูกผสม ตราศรแดง มะเขือเปราะ หยาดทิพย์ ตราศรแดง เมล็ด มะเขือเปราะ หยาดทิพย์ จุดเด่น ติดผลดก ทรงหยดน้ำ รสชาติหวานกรอบ สีเขียวอ่อน

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 20 กรัม/กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม